1. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/76\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-1-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-1-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/76\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-1-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-1-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1

  Chọn ảnh cần thay đổi hình nền. Truy cập ảnh mà bạn muốn dùng trong dự án này. Bạn có thể dùng ảnh bất kỳ, nhưng ảnh có độ phân giải cao sẽ dễ xử lý hơn.

 2. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/97\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-2-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-2-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/97\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-2-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-2-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Nhấp phải vào ảnh. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.

 3. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-3-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-3-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-3-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-3-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3

  Chọn

  Open with

  (Mở bằng). Đó là lựa chọn ở giữa trình đơn. Một cửa sổ mới sẽ mở ra.

 4. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5d\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-4-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-4-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-4-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-4-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Nhấp vào

  Paint

  . Lựa chọn này ở trong trình đơn đang hiển thị. Ảnh của bạn sẽ được mở trong Paint.

 5. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0a\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-5-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-5-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0a\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-5-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-5-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Chọn công cụ vẽ. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong phần “Tools” (Công cụ) của thanh công cụ Paint.

 6. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/46\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-6-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-6-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/46\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-6-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-6-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Thay đổi độ rộng của công cụ vẽ. Nhấp vào khung lựa chọn Size (Kích thước), rồi nhấp vào đường thẳng đậm nhất trong trình đơn đang hiển thị.

 7. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/68\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-7-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-7-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/68\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-7-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-7-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Nhấp đúp vào ô màu xanh lá nhạt. Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ Paint.

 8. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2c\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-8-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-8-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2c\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-8-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-8-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8Cẩn thận vẽ quanh phần ảnh mà bạn muốn lưu. Đây là cách tạo ra ranh giới giữa phần ảnh cần được thay nổi nền và phần ảnh mà bạn sẽ thay thế bằng nền xanh lá.

  • Bạn có thể phóng to ảnh bằng cách nhấp vào biểu tượng + ở bên dưới góc phải cửa sổ.

  Đây là cách tạo ra ranh giới giữa phần ảnh cần được thay nổi nền và phần ảnh mà bạn sẽ thay thế sửa chữa bằng nền xanh lá .

 9. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/e8\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-9-Version-9.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-9-Version-9.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/e8\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-9-Version-9.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-9-Version-9.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  9Dùng màu xanh lá nhạt tô vùng xung quanh. Thao tác thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng ảnh; ví dụ, nếu bên trái ảnh là phần nền cần xóa, bạn có thể chọn biểu tượng vẽ hình chữ nhật, nhấp vào Fill (Tô), nhấp vào Solid color (Màu đơn sắc) và nhấp vào ô Color 2 (Màu 2) và nhấp đúp vào lựa chọn màu xanh lá nhạt. Sau khi tô màu xong, bạn có thể nhấp và rê chuột trên phần cần xóa để khoanh vùng bằng ô to màu xanh lá.

  • Khi hoàn tất, bạn sẽ có phông nền xanh lá quanh chủ thể.

  Thao tác thực thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng ảnh ; ví dụ, nếu bên trái ảnh là phần nền cần xóa, bạn hoàn toàn có thể chọn hình tượng vẽ hình chữ nhật, nhấp vào ( Tô ), nhấp vào ( Màu đơn sắc ) và nhấp vào ô ( Màu 2 ) và nhấp đúp vào lựa chọn màu xanh lá nhạt. Sau khi tô màu xong, bạn hoàn toàn có thể nhấp và rê chuột trên phần cần xóa để khoanh vùng bằng ô to màu xanh lá .

 10. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4f\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-10-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-10-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4f\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-10-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-10-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:336,”bigWidth”:728,”bigHeight”:531,”licensing”:”

  <\/div>“}

  10Lưu ảnh. Khi bạn đã thêm nền màu xanh lá vào ảnh, hãy lưu ảnh thành tập tin mới bằng thao tác sau:

  • Nhấp vào File (Tệp).
  • Chọn Save as (Lưu thành).
  • Nhấp vào JPEG picture (Ảnh JPEG).
  • Nhập tên tập tin, rồi nhấp vào thư mục lưu (chẳng hạn như Desktop).
  • Nhấp vào Save (Lưu).

  Khi bạn đã thêm nền màu xanh lá vào ảnh, hãy lưu ảnh thành tập tin mới bằng thao tác sau :

 11. Tiêu đề ảnh Change an Image Background in MS Paint (Green Screen) Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/97\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-11-Version-8.jpg\/v4-460px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-11-Version-8.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/97\/Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-11-Version-8.jpg\/v4-728px-Change-an-Image-Background-in-MS-Paint-%28Green-Screen%29-Step-11-Version-8.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  11Dùng chương trình khác để thay phông nền xanh lá. Thật không may khi chương trình MS Paint không thể thay thế phông nền xanh lá bằng hình ảnh khác; bạn sẽ phải dùng chương trình chỉnh sửa ảnh nâng cao (chẳng hạn như Photoshop) hoặc chương trình chỉnh sửa video để thực hiện việc này.

  • Vì toàn bộ phần nền có màu giống nhau, nên sau khi thực hiện thao tác chỉnh sửa phông nền xanh lá bạn sẽ có chủ thể ban đầu trên nền tùy chọn.

  Thật không may khi chương trình MS Paint không hề sửa chữa thay thế phông nền xanh lá bằng hình ảnh khác ; bạn sẽ phải dùng chương trình chỉnh sửa ảnh nâng cao ( ví dụ điển hình như Photoshop ) hoặc chương trình chỉnh sửa video để thực thi việc này .

  Quảng cáo

Source: https://mekoong.vn
Category: Tài Liệu