Thời điểm cuối năm các doanh nghiệp lại trích một số khoản tiền để chi vào việc mua quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên. Đối với những kế toán lần đầu xử lý chi phí sẽ vướng mắc khá nhiều vấn đề ví dụ như không biết chi phí mua những phần quà này có phải xuất hóa đơn không, có được tính vào chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN không? Bài viết dưới đây hướng dẫn xử lí chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên đầy đủ. học kế toán qua video

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 26/2015 / TT-BTC

– Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC– Thông tư 96/2015 / TT-BTC– Thông tư số 78/2014 / TT-BTC khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

1. Quy định về hóa đơn đối với quà tết tặng cho khách khách và nhân viên

Quy định về hóa đơn so với quà Tặng Ngay cho khách khách và nhân viên cấp dưới địa thế căn cứ vào điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Điều 16, Thông tư 39/2014 / TT-BTC như sau :“ b ) Người bán phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu ; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, Tặng Ngay, trao đổi, trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để liên tục quy trình sản xuất ) ” .Theo đó, doanh nghiệp mua quà tết khuyến mãi khách hàng, khi biếu khuyến mãi ngay phải xuất hóa đơn giá trị ngày càng tăng .

2. Quy định về thuế GTGT đối với quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

Căn cứ vào khoản 3, Điều 7, Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC quy định giá tính thuế so với hàng biếu khuyến mãi ngay như sau : khóa học xuất nhập khẩu trực tuyến“ 3. Đối với loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ( kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh thương mại tự sản xuất ) dùng để trao đổi, biếu, Tặng Kèm, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh những hoạt động giải trí này. ”Căn cứ vào khoản 5, Điều 14 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có pháp luật như sau :“ 5. Thuế GTGT nguồn vào của hàng hoá ( kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất ) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, khuyến mãi ngay, khuyến mại, quảng cáo dưới những hình thức, ship hàng cho sản xuất kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ. ”Như vậy theo lao lý ở trên : năng lực sinh lời

– Quà tết dùng biếu tặng khách hàng, hoặc cho tặng nhân viên, được khấu trừ thuế đầu vào.

– Quà tết dùng biếu Tặng Kèm khách hàng chịu thuế GTGT đầu ra .– Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh hoạt động giải trí cho, biếu Tặng Kèm khách hàng .Hướng dẫn xử lý chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

3. Quy định về thuế TNDN đối với quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

Căn cứ vào điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC pháp luật những khoản chi được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau :“ a ) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .b ) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo pháp luật của pháp lý .c ) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã gồm có thuế GTGT ) khi thanh toán giao dịch phải có chứng từ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt. ”Theo đó, chi phí mua quà Tặng Kèm khách hàng là chi phí tương quan tới hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Nếu khoản chi này có không thiếu hóa đơn, chứng từ, có chứng từ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt so với những hóa đơn có tổng giá thanh toán giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ. Bảng thông tin tài khoản theo thông tư 200

4. Chứng từ sử dụng để hạch toán hợp lý chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

a ) Chứng từ để hạch toán quà tết khuyến mãi khách hàng : nhân viên cấp dưới hành chính nhân sự– Hoá đơn đầu vào mua quà .– Hợp đồng và chứng từ giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước ( nếu có ) .– Hoá đơn đầu ra ( xuất quà tết biếu Tặng Kèm ) .b ) Chứng từ để hạch toán quà tết khuyến mãi ngay khách hàng :– Hoá đơn mua quà tết

– Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng ( Nếu có)

– Hoá đơn đầu ra ( nếu không có pháp luật Tặng Kèm quà tết là phúc lợi của doanh nghiệp trong những hồ sơ tương quan )– Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên cấp dưới– Quy định trong quy định kinh tế tài chính, tiêu tốn nội bộ … của doanh nghiệp .

5. Hạch toán chi phí quà tết tặng cho khách hàng và nhân viên

a ) Khi mua quà tết ghi : nguyên tắc kế toánNợ TK 641, 6421 – Chi phí mua quà tếtNợ TK 133 – Thuế GTGT nguồn vào .Có những TK 111, 112, 331b ) Khi biếu Tặng Ngay khách hàng phải xuất hoá đơn kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi :Nợ TK 642 – Chi phí quản trị .Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .

Lưu ý :

– Chỉ hạch toán thuế GTGT đầu ra vào chi phí, không hạch toán lệch giá .– Nếu doanh nghiệp chứng tỏ chi phí này thuộc phúc lợi của doanh nghiệp cho nhân viên cấp dưới, thì không xuất hoá đơn và tính thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp chỉ hạch toán bút toán khi mua quá tết .Trên đây là Hướng dẫn hạch toán những nhiệm vụ nhập hàng vừa đủ nhất được biên soạn bởi đội ngũ admin của Kỹ năng kế toán. Mong bài viết trên giúp ích cho bạn đọc, giúp bạn hoàn thành xong đúng chuẩn và hiệu suất cao việc làm kế toán của mình .

>>>>>Tham khảo thêm: Tiền thưởng tết có phải đóng thuế TNCN, TNDN và BHXH không

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

Rate this post

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ