Chú thích ảnh
Dừng hoạt động các trang click49 do vi phạm bản quyền.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chánh thanh tra Sở, đã lập biên bản vi phạm hành chính với công ty này về hành vi sao chép, đăng tải những tác phẩm báo chí truyền thông mà không được sự đồng ý chấp thuận của chủ sở hữu những tác phẩm trên .

Theo Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 10/9/2020 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông: Công ty Địa điểm Việt là chủ sở hữu của website click49.net – trang mạng xã hội, nhưng không trình được giấy phép theo quy định. Website bao.click49.net của công ty này đã đăng tải các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu các tác phẩm báo chí nói trên. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 99 – Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đồng thời phát hiện thêm trang click49.vn thuộc sở hữu của ông Đỗ Tuấn Mạnh cũng vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 99 – Nghị định số 15/2020/NĐ-CP vì đăng tải các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tuấn Mạnh cho rằng mình đã chấm dứt hoạt động của tên miền bao.click49.net và đang làm thủ tục xin phép trở thành trang mạng xã hội đối với trang click49.net. Còn trang click49.vn mới được đưa vào hoạt động, chưa thỏa thuận được bản quyền, nên sẽ cho tạm dừng đăng tải thông tin và gỡ bỏ các thông tin đăng tải sai quy định.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chánh thanh tra Sở tin tức và Truyền thông, đã nhu yếu chủ sở hữu những website trên không liên tục vi phạm ; dừng ngay hoạt động giải trí của website : click49.net đến khi được cấp phép thiết lập mạng xã hội từ ngày 15/10/2020 ; dừng ngay những hoạt động giải trí của website bao.click49.net từ ngày 10/9/2020 và không tái sử dụng tên miền này ; gỡ bỏ hàng loạt thông tin chưa có thỏa thuận hợp tác bản quyền trên website click49.vn trước ngày 15/9/2020, làm thủ tục xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nếu liên tục hoạt động giải trí …