Các công ty kinh doanh thương mại về dịch vụ logistic ngày càng nhiều vì đây là ngành, nghề đang có tiềm năng lớn. Vậy logistic là gì ? Doanh nghiệp muốn ĐK hoạt động giải trí ngành, nghề này phải phân phối những điều kiện kèm theo nào ?

Logistic là gì?

Theo Điều 233 Luật Thương Mại 2005, dịch vụ logistics là hoạt động giải trí thương mại, theo đó thương nhân tổ chức triển khai thực thi một hoặc nhiều việc làm gồm có :
– Nhận hàng ;

– Vận chuyển;

Bạn đang đọc: Logistic là gì?

– Lưu kho, lưu bãi ;
– Làm thủ tục hải quan và những thủ tục sách vở khác ;
– Tư vấn người mua ;
– Đóng gói vỏ hộp ;
– Ghi ký mã hiệu ;
– Giao hàng hoặc những dịch vụ khác có tương quan đến hàng hoá theo thoả thuận với người mua ;
Việc triển khai những việc làm trên là để hưởng thù lao .
Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc .

Phân loại dịch vụ logistic

Theo Điều 3 Nghị định 163 / 2017 / NĐ-CP, dịch vụ logistic được cung ứng gồm có :

STT

Tên dịch vụ

1 Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ phân phối tại những trường bay
2 Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ tương hỗ vận tải biển .
3 Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ tương hỗ mọi phương pháp vận tải đường bộ .
4 Dịch vụ chuyển phát .
5 Dịch vụ đại lý vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa .
6 Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan ( gồm có cả dịch vụ thông quan ) .
7 Dịch vụ khác, gồm có những hoạt động giải trí sau : Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa, kiểm định sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác lập khối lượng ; dịch vụ nhận và gật đầu hàng ; dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng chứng từ vận tải đường bộ .
8

Dịch vụ hỗ trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa và giao hàng.

9 Dịch vụ vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển .
10 Dịch vụ vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ đường thủy trong nước .
11 Dịch vụ vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ đường tàu .
12 Dịch vụ vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ đường đi bộ .
13 Dịch vụ vận tải đường bộ hàng không .
14 Dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức .
15 Dịch vụ nghiên cứu và phân tích và kiểm định kỹ thuật .
16 Các dịch vụ tương hỗ vận tải đường bộ khác .
17 Các dịch vụ khác do thương nhân kinh doanh thương mại dịch vụ logistics và người mua thỏa thuận hợp tác tương thích với nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại .

logistic la giLogistic là gì? (Ảnh minh hoạ)
 

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ logistic

Căn cứ Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg, để hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ logistic, doanh nghiệp phải ĐK xây dựng doanh nghiệp với mã ngành nghề :

– 52292: Logistics

Căn cứ Điều 4 Nghị định 163 / 2017 / NĐ-CP, điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ logistic đơn cử như sau :
1. Thương nhân kinh doanh thương mại những dịch vụ đơn cử thuộc dịch vụ logistics phải phân phối những điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý so với dịch vụ đó. Ví dụ :
Dịch vụ vận tải đường bộ hàng hải : Đáp ứng những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại vận tải biển, kinh doanh thương mại dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển theo Nghị định 160 / năm nay / NĐ-CP

2. Thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

3. Điều kiện so với nhà đầu tư nước kinh doanh thương mại dịch vụ logistic
Xem cụ thể tại đây .
Tóm lại, logistic là ngành, nghè có quy mô và đặc thù tương đối lớn. Để kinh doanh thương mại ngành, nghề này, doanh nghiệp cần có vốn góp vốn đầu tư lớn. Trong đó, cơ sở vật chất ship hàng cho việc làm là rất quan trọng .

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ