[BỘ] Hình ảnh buồn rơi nước – Khóc để quên đi những xót xa Cuộc Đời. Vì đặt niềm tin quá nhiều, tin tưởng quá lớn để rồi ta đánh mất niềm tin vào tình yêu, cuộc sống. Những thứ nhận lại được chỉ là đau khổ, giọt nước mắt muộn màng. Những hình ảnh khóc trong đau khổ mang tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng.