Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh ở xứ trung Ấn Ðộ, giờ đây là nước Nêpal, một nước ở ven sườn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi cao nhất quốc tế. Phong cảnh ở đấy rất đẹp ; đến mùa xuân cả nước đơm bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ ấy rất là thuần lương. Vị vua trị vì là Tịnh Phạn, một vị vua thuộc dòng Thích Ca, là một dòng họ lớn đã mấy mươi đời nối nghiệp trị vì quốc gia này. Bà Hoàng hậu Ma Da, cũng là một người thuộc dòng vua chúa đã truyền kiếp. cả hai ông bà vua Tịnh Phạn đều là người đã nhiều kiếp tu hành, có đức hạnh lớn, xứng danh làm cha mẹ muôn dân .Một hôm, trong thành Ca Tỳ La Vệ, là kinh đô của vua Tịnh Phạn, có một vía tinh tú, vua tôi cùng nhau mở hội ăn chơi. Hoàng hậu Ma Da, sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong hoàng cung rồi, ra ngọ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân nghèo khó. Khi trở về cung an giấc, bà nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chui vào. Bà đem điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua ra lệnh mời những thầy đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng : “ Hoàng hậu sẽ sinh một quý tử tài đức song toàn ”. Vua Tịnh Phạn rất hoan hỉ, vì ngôi báu từ đây sẽ có người truyền nối .Ðến sáng ngày mồng tám tháng Tư Âm lịch ( trước Tây lịch 624 năm ), tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ 15 cây số, Hoàng hậu Ma Da đang ngoạn cảnh, trông thấy cành hoa Vô Ưu mới nở, thơm ngát, bà đưa tay phải với hái, thì Thái tử cũng vừa Open ngay đấy .

Ngày đản sinh Thái tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ, cảnh vật đều vui tươi lạ lùng, khí hậu thoáng mát, cây cối đều đơm hoa trổ trái ; sông, ngòi, mương, giếng nước đều trong đầy ; trên hư không chim chóc và hào quang chiếu sáng cả mười phương .Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết mời những vị tiên tri đến xem tướng Thái tử. Trong số ấy, có đạo sĩ tên A Tư Ðà tu ở núi Hy Mã Lạp, tiên đoán rằng : Thái tử vì có 32 tướng tốt Open, nên sẽ trở thành một vị Thánh. Nhưng vua Tịnh Phạn lại chỉ muốn con mình làm một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế, Tịnh Phạn Vương muốn đổi số mệnh con mình, nên đặt tên cho Thái tử là Tất Ðạt Ða * ( Siddartha ) theo tiếng Phạn, nghĩa là : “ Kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ ”. Chức vị mà Tịnh Phạn Vương muốn ám chỉ đây tức là ngôi Vua. Ngài không ngờ rằng chính thật chức vị của Ngài là chức vị Phật .Xem phim Cuộc đời Đức Phật về cuộc sống Đức Phật Thích Ca từ đản sanh đến nhập niết bàn, cực kỳ hay và cảm độngMời quý vị xem bộ sưu tập Hình Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp nhất :

Hình Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình Phật Thích Ca Mâu Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

Phat Thich Ca Mau Ni

4.2 / 5 – ( 76 bầu chọn )

Source: https://mekoong.vn
Category: Tài Liệu