Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang là một trong những vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm hiện nay. Bài viết xin đưa ra nội dung về Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang để bạn đọc tham khảo

Trường hợp phạm tội quả tang là gì?

Trước khi tìm hiểu về Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang  bài viết xin đưa ra nội dung về Trường hợp phạm tội quả tang. Theo Điều 111, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, có 03 trường hợp phạm tội quả tang đó là (i) đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc (ii) ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện; hoặc (ii) bị đuổi bắt thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Thẩm quyền bắt người phạm tội quả tang

Vậy trường hợp phạm tội quả tang thì Thẩm quyền bắt người phạm tội quả tang thuộc về cơ quan nào? Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Khi bắt người phạm tội quả tang thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt. Trường hợp Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.”

Yêu cầu về Biên bản bắt người phạm tội quả tang

Tại Điều 115 Bộ luật tố tụng Hình sự năm ngoái tương quan đến Biên bản về việc bắt giữ người khẩn cấp, bắt giữ người, pháp lý lao lý như sau :

“ Người thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành lệnh hoặc quyết định hành động bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm, khu vực giữ, bắt, nơi lập biên bản ; những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định hành động bắt, tài liệu, vật phẩm bị tạm giữ, thực trạng sức khỏe thể chất và quan điểm, khiếu nại của người bị giữ, người bị bắt và những nội dung lao lý. Biên bản được đọc cho người bị giữ, người bị bắt và người tận mắt chứng kiến nghe. Người bị giữ, người bị bắt, người thi hành lệnh giữ, lệnh hoặc quyết định hành động bắt và người tận mắt chứng kiến cùng ký tên vào biên bản, nếu ai có quan điểm khác hoặc không đồng ý chấp thuận với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên. ”

Ngoài ra, tại Điều 133 Bộ luật tố tụng Hình sự năm ngoái cũng có lao lý đơn cử về thể thức của biên bản, theo đó, “ khi thực thi hoạt động giải trí tố tụng phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Biên bản ghi rõ khu vực, giờ, ngày, tháng, năm triển khai tố tụng, thời hạn mở màn và thời hạn kết thúc, nội dung của hoạt động giải trí tố tụng, người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc người tương quan đến hoạt động giải trí tố tụng, khiếu nại, nhu yếu hoặc đề xuất của họ .
Biên bản phải có chữ ký của những người mà Bộ luật này pháp luật. Những điểm thay thế sửa chữa, thêm, bớt, tẩy xóa trong biên bản phải được xác nhận bằng chữ ký của họ. Trường hợp người tham gia tố tụng không ký vào biên bản thì người lập biên bản ghi rõ nguyên do và mời người tận mắt chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp người tham gia tố tụng không biết chữ thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự xuất hiện của người tận mắt chứng kiến. Biên bản phải có điểm chỉ của người tham gia tố tụng và chữ ký của người tận mắt chứng kiến .
Trường hợp người tham gia tố tụng có điểm yếu kém về tinh thần hoặc sức khỏe thể chất hoặc vì nguyên do khác mà không hề ký vào biên bản thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự xuất hiện của người tận mắt chứng kiến và những người tham gia tố tụng khác. Biên bản phải có chữ ký của người tận mắt chứng kiến .

Mẫu biển bản bắt người phạm tội quả tang

Biên bản bắt người phạm tội quả tang là một văn bản không có mẫu sẵn theo pháp luật của pháp lý, tuy nhiên vẫn phải thỏa mãn nhu cầu và cung ứng được những nội dung thiết yếu theo nhu yếu tại Điều 115 Bộ luật tố tụng Hình sự năm ngoái .

Dưới đây là mẫu văn bản: Biên bản bắt người phạm tội quả tang của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BẮT  NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

 

Vào lúc [ … … .. ] giờ, ngày [ … …. ] tháng [ … … .. ] năm [ … … … ]. Tại … … … … … …. :
Chúng tôi, gồm có :
Ông / Bà : Nguyễn Văn A – Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … / Đơn vị công tác làm việc : [ Công an xã, phường, thị xã, Đồn Công an … … … … … … … … … … .. ] Ông / Bà : Nguyễn Văn B
Ông / Bà : Nguyễn Văn C
Căn cứ theo Điều 111, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101 / năm ngoái / QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 trải qua ngày 27 tháng 11 năm năm ngoái, [ Công an xã, phường, thị xã, Đồn Công an … … … … … … … … … … … .. ] triển khai lập biên bản bắt người phạm tội quả tang so với người có thông tin cá thể sau đây :

Họ và tên: Đỗ Văn M

Giới tính : Nam / Nữ
Tên gọi khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : [ x ] / [ x ] / [ xxxx ] Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quốc tịch : Nước Ta
Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tôn giáo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nghề nghiệp hiện tại : … … … … … … … … … … … … … …
Loại sách vở pháp lý :

Căn cước công dân : Hộ chiếu :
Chứng minh nhân dân : Giấy tờ khác :

Số giấy tờ pháp lý: …………………………………………..

Ngày cấp : [ x ] / [ x ] / [ xxxx ] Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú :
Địa chỉ hiện tại :
I – TÓM LƯỢC NỘI DUNG SỰ VIỆC
1. Tóm tắt vấn đề
2. Hành vi phạm tội quả tang
3. Diễn biến quy trình
II – THÔNG TIN VÀ LỜI KHAI CỦA NGƯỜI BỊ HẠI
1. tin tức của người bị hại
2. Lời khai
III – THÔNG TIN VÀ LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG
1. tin tức của người làm chứng
2. Lời khai
IV – TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT TẠI HIỆN TRƯỜNG BỊ THU GIỮ, TẠM GIỮ
V – THÁI ĐỘ CHẤP HÀNH CỦA NGƯỜI BỊ BẮT
VI – TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI BỊ BẮT
( Sức khỏa thông thường hoặc có tín hiệu thương tích, bệnh lý )
Việc bắt giữ người phạm tội quả tang kết thúc vào hồi … … … … giờ … … … .. ngày … … … …. tháng … … … … … năm … … … … … … .
Người lập Biên bản đã đọc nội dung trong biên bản cho những người có tên trên nghe, công nhận nội dung đúng mực và cùng ký tên vào giấy xác nhận dưới đây .

NGƯỜI BỊ BẮT
( Ký và ghi rõ họ tên )
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
( Ký và ghi rõ họ tên )
NGƯỜI BỊ HẠI
( Ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI LÀM CHỨNG

( Ký và ghi rõ họ tên )

Trong trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang, người lập biên bản ghi lần lượt thông tin cá thể của từng đối tượng người dùng theo nội dung trên. Sau đó, tóm tắt nội dung, diễn biến của vấn đề xảy ra, lấy lời khai của từng đối tượng người dùng bị bắt và ghi lại khá đầy đủ vật phẩm, tài liệu, sách vở được thu giữ tại hiện trường ; trường hợp cần niêm phong thì triển khai niêm phong tại chỗ và ghi chép lại trong biên bản này .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ