Vào các dịp lễ, Tết đa phần các doanh nghiệp mua quà để biếu, tặng cho khách hàng, người lao động. Khi thực hiện hoạt động này, doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn?

Xuất hóa đơn quà biếu, tặng?

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC, người bán phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ gồm có cả những trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng … ( trừ sản phẩm & hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để liên tục quy trình sản xuất ) .

Đồng thời, khoản 9 Điều 3 Thông tư này cũng nêu rõ hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng ( khách hàng, người lao động … ) đều phải xuất hóa đơn như bán hàng thông thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng .

Quà biếu, tặng phải xuất hóa đơn ( Ảnh minh họa )

Chi phí mua quà biếu, tặng được tính vào chi phí khấu trừ thuế?

Mọi khoản chi nếu cung ứng đủ những điều kiện kèm theo sau sẽ được tính để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC :

– Trường hợp quà biếu, tặng khách hàng:

+ Đây là khoản chi trong thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ;
+ Là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp ;
+ Là khoản chi nếu có hóa đơn mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( đã gồm có thuế GTGT ) khi giao dịch thanh toán phải có chứng từ thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt .
– Trường hợp quà tặng nhân viên cấp dưới : Ngoài những điều kiện kèm theo nêu trên, tổng số chi quà tặng nhân viên cấp dưới không quá 01 tháng lương trung bình thực tiễn trong năm tính thuế của doanh nghiệp .

Cách viết hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng

– Giá trị quà tặng trên 200.000 đồng: Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn riêng cho từng khách hàng được biếu, tặng.

– Giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng hoặc người nhận không có nhu yếu lấy hóa đơn ( không phân biệt giá trị quà tặng ) : Cuối mỗi ngày, doanh nghiệp lập chung 01 hóa đơn GTGT ghi số tiền bộc lộ trên dòng tổng số của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, những liên khác luân chuyển theo lao lý .
Khi đó, giá tính thuế GTGT so với hàng biếu, tặng là giá tính thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh những hoạt động giải trí này ( Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC ) .

Hậu Nguyễn

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ