Xem ngày tốt đổ mái vốn được coi là một trong những việc mà ai trước khi xây nhà cũng cần quan tâm. Vậy tại sao ngày tốt đổ mái, cất nóc lại quan trọng? Và ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022 là ngày nào? Cùng Ngaydep.net tìm hiểu ngay.

Tại sao phải xem ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022

Làm nhà ngoài việc phải xem ngày động thổ thì ngày lợp mái cũng cực kỳ quan trọng. Mái nhà không chỉ ảnh hưởng tác động đến nghệ thuật và thẩm mỹ ngôi nhà mà đây còn là nơi che chở, bảo phủ cho mái ấm gia đình trước những giông bão, khó khăn vất vả của đời sống .
Chọn ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022 giúp cho quy trình thiết kế trở nên thuận tiện và suôn sẻ hơn từ đó giúp tăng sinh khí, thịnh vượng cho ngôi nhà. Các thành viên sống trong ngôi nhà cũng sẽ được bảo phủ và gặp nhiều thành công xuất sắc hơn trong đời sống .

Ngày tốt đổ mái tháng 3

Danh sách ngày xấu, ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022

Ngày tốt đổ mái tháng 3/2022

Thứ 7, ngày 5/3

 • Tức : Ngày : Đinh Tỵ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 3/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Chủ nhật, ngày 6/3

 • Tức : Ngày : Mậu Ngọ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 4/2/2022 Âm lịch ) .
 • kim quỹ hoàng đạoLà ngày : Hoàng đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 3, ngày 8/3

 • Tức : Ngày : Canh Thân, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 6/2/2022 Âm lịch ) .
 • bạch hổ hắc đạoLà ngày : Hắc đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

Thứ 4, ngày 9/3

 • Tức : Ngày : Tân Dậu, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 7/2/2022 Âm lịch ) .
 • ngọc đường hoàng đạoLà ngày : Hoàng đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 7, ngày 12/3

 • Tức : Ngày : Giáp Tý, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 10/2/2022 Âm lịch ) .
 • tư mệnh hoàng đạoLà ngày : Hoàng đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Chủ nhật, ngày 13/3

 • Tức : Ngày : Ất Sửu, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 11/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 2, ngày 14/3

 • Tức : Ngày : Bính Dần, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 12/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

Thứ 5, ngày 17/3

 • Tức : Ngày : Kỷ Tỵ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 15/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 6, ngày 18/3

 • Tức : Ngày : Canh Ngọ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 16/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 2, ngày 21/3

 • Tức : Ngày : Quý Dậu, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 19/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 5, ngày 24/3

 • Tức : Ngày : Bính Tý, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 22/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 6, ngày 25/3

 • Tức : Ngày : Đinh Sửu, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 23/2/2022 Âm lịch ) .
 • câu trần hắc đạoLà ngày : Hắc đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 6, ngày 26/3

 • Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần (24/2/2022 Âm lịch).

 • thanh long hoàng đạoLà ngày : Hoàng đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 )

Thứ 3, ngày 29/3

 • Tức : Ngày : Tân Tỵ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 27/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc chu tước hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 4, ngày 30/3

 • Tức : Ngày : Nhâm Ngọ, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 28/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00 đến 2 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Ngày xấu đổ mái tháng 3 năm 2022

Sau khi đã xem và tìm hiểu thêm ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022 bên trên thì quý bạn cũng cần để tâm tới những ngày xấu trong tháng 3 này. Nếu xem ngày đổ mái tháng 3 ngày xấu thì chẳng khác nào tự rước vận xui về .

Thứ 3, ngày 1/3

 • Tức : Ngày : Quý Sửu, Tháng : Nhâm Dần, Năm : Nhâm Dần ( 29/1/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 5, ngày 3/3

 • Tức : Ngày : Ất Mão, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 1/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 6, ngày 4/3

 • Tức : Ngày : Bính Thìn, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 2/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 2, ngày 7/3

 • Tức : Ngày : Kỷ Mùi, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 5/2/2022 Âm lịch ) .
 • kim đường hoàng đạoLà ngày : Hoàng đạo thuộc
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 5, ngày 15/3

 • Tức : Ngày : Đinh Mão, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 13/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 4, ngày 16/3

 • Tức : Ngày : Mậu Thìn, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 14/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 7, ngày 19/3

 • Tức : Ngày : Tân Mùi, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 17/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Chủ nhật, ngày 27/3

 • Tức : Ngày : Kỷ Mão, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 25/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Tí ( 23 : 00 đến 0 : 59 ), Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00 đến 12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00 đến 14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 )

Thứ 2, ngày 28/3

 • Tức : Ngày : Canh Thìn, Tháng : Quý Mão, Năm : Nhâm Dần ( 26/2/2022 Âm lịch ) .
 • Là ngày : Hắc đạo thuộc thiên hình hắc đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00 đến 8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00 đến 18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Thứ 5, ngày 31/3

 • Tức: Ngày: Quý Mùi, Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần (29/2/2022 Âm lịch).

 • Là ngày : Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo
 • Giờ Hoàng Đạo : Dần ( 3 : 00 đến 4 : 59 ), Mão ( 5 : 00 đến 6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00 đến 10 : 59 ), Thân ( 15 : 00 đến 16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00 đến 20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00 đến 22 : 59 )

Có thể thấy, việc chọn ngày tốt đổ mái tháng 3 năm 2022 không quá phức tạp nhưng cũng chẳng đơn giản. Bạn có thể tham khảo danh sách ngày tốt xấu đổ mái nêu trên của Ngaydep.net. Chúc ngày đổ mái của bạn diễn ra thuận lợi, may mắn.

Source: https://mekoong.vn
Category: Phong Thủy