Tuổi Nhâm Thân về vấn đề tình duyên cũng có vài khắt khe lúc đầu, có nhiều cố gắng và nhẫn nại lắm mới xây dựng được hạnh phúc, tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số nhận xét cuộc đời của tuổi Nhâm Thân về những chuyện tình duyên như sau.

Image result for nhâm thân

I. Nam mạng tuổi Nhâm Thân xem tuổi kết hôn

Nam Mạng – Nhâm Thân

Sanh năm:

1932, 1992 và 2052

TÌNH DUYÊN

Nếu bạn sanh vào những tháng này thì đời bạn có ba lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng : 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì bạn có hai lần đổi khác lương duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4 và 8 Âm lịch. Theo bản nhận xét trên thì tuổi Nhâm Thân tùy theo tháng sanh mà quyết định hành động cuộc sống .

 

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc tạo lấy hôn nhơn và niềm hạnh phúc có tương quan mật thiết với cuộc sống bạn, bạn cũng nên cẩn trọng mà lựa chọn người cũng hạp tuổi không có sự xung khắc và tạo được thời cơ cho sự nghiệp và sự nghiệp. Những triển vọng của tương lai đều đặt tổng thể vào hôn nhơn và niềm hạnh phúc, thực vậy theo khoa chiêm tinh thì tuổi vợ chồng rất tương quan mật thiết cho cuộc sống, thế cho nên trong sự lựa chọn bạn trăm năm, bạn cần nên lựa chọn tuổi hợp với sự làm ăn và tăng trưởng công danh sự nghiệp, đó là những tuổi rất hạp với tuổi Nhâm Thân như : Canh Thân, Mậu Dần, Canh Thìn. Bạn kết hôn với tuổi Canh Thân ; sẽ tăng cường đời bạn lên nức thang danh vọng và sự nghiệp. Tuổi Mậu Dần sẽ đưa bạn lên cao về yếu tố tiền tài giàu sang. Canh Thìn trọn vẹn tốt đẹp cho bạn trên hai phương diện tình cảm cà tài lộc khá đầy đủ, cả ba tuổi hào con khá đầy đủ .
Bạn kết hôn với những tuổi này bạn chỉ sống vừa đủ mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp với bạn về yếu tố tình duyên mà không hạp về phần tài lộc, đó là những tuổi : Đinh Sửu, Tân Tỵ, Tân Mùi, Kỷ Tỵ. Những tuổi này chỉ hạp với bạn về yếu tố tình duyên mà thôi .
Bạn kết hôn với những tuổi này, việc lương duyên có nhiều khe khắt, chẳng những trong cuộc sống không tăng trưởng về yếu tố sự nghiệp, sự nghiệp mà trái lại làm cho cuộc sống bạn phải túng nghèo tiếp tục, đó là những tuổi : Quý Dậu, Kỷ Mão, Ất Dậu là những tuổi mà bạn kết hôn sẽ tạo nhiều khó khăn vất vả trong đời sống cho bạn bần hàn suốt đời .
Có những năm lại xung khắc với tuổi bạn về việc lương duyên, nếu bạn định việc lương duyên sẽ không thành hay thành thì phải chịu cảnh xa cách, đau buồn, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Những năm này bạn tính việc hôn nhân gia đình lại xung khắc với tuổi và năm .
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì bạn có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 6, 9 và 10 Âm lịch .

Related image

II. Nữ mạng tuổi Nhâm Thân và xem tuổi kết hôn

Nếu bạn kết hôn với tuổi Nhâm Thân và Giáp Tuất : cuộc sống bạn được tăng nhanh lên cao và đời sống được giàu sang phong phú. Với tuổi Mậu Dần và Canh Thìn, đời sống bạn có nhiều thời cơ tăng trưởng về yếu tố tài lộc, sống một cuộc sống sung sướng trọn vẹn .

Nữ Mạng – Nhâm Thân

Sanh năm:

1932, 1992 và 2052

 

Tình duyên

Về yếu tố tình duyên, tuổi Nhâm Thân cũng có nhiều cay đắng, nhưng theo số Tử Vi của tuổi Nhâm Thân về yếu tố tình duyên thì có chia ra làm ba trường hợp như sau :
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn có ba lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1 và 7 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn có hai lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 2, 5, 9, 10 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn sẽ hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc không có đổi khác về yếu tố tình duyên, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch .
Trên đây là những diễn tiến về yếu tố tình duyên của bạn theo tháng sanh, bạn nên địa thế căn cứ theo trên mà quyết định hành động lấy cuộc sống .

Related image

Lựa chọn chồng vợ

Trong việc kết hôn hay lựa chọn về việc hôn nhân gia đình bạn nên chọn cho kỷ được những tuổi nầy đời sống bạn sẽ được bảo vệ và không khi nào có sự lo nghĩ cho cuộc sống, nếu kết hôn với những tuổi nầy sớm hay muộn bạn cũng được sống một cuộc sống sung sướng, niềm hạnh phúc trọn vẹn, đó là những tuổi : Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Canh Thìn .
Nếu bạn kết hôn với tuổi Nhâm Thân và Giáp Tuất : cuộc sống bạn được tăng cường lên cao và đời sống được giàu sang phong phú. Với tuổi Mậu Dần và Canh Thìn, đời sống bạn có nhiều thời cơ tăng trưởng về yếu tố tài lộc, sống một cuộc sống sung sướng trọn vẹn .
Vì những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về yếu tố tình duyên và hạp cả về đường tài lộc, nên dễ tạo được đời sống trọn vẹn khá đầy đủ .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn hoàn toàn có thể chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Đinh sửu, Tân Mùi và Kỷ Tỵ .
Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, do đó chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi .

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc đời bạn có thể sống trong sự nghèo khổ, và không bao giờ được sống một cuộc đời hoàn toàn êm đẹp, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu và Kỷ Mão, vì những tuổi nầy không hạp luôn cả vấn đề tài lộc.

Những năm ở vào tuổi nầy, bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn gặp cảnh xa vắng triền miên, hay ít ra cũng sẽ có nhiều đau khổ về việc lấy chồng, đó là những năm mà nếu bạn ở vào số tuổi : 22, 28, 34, 40 và 41 .
Những năm nầy bạn kết hôn sẽ bị trường hợp trên .
Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có nhiều chồng có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 2, 10 và 11 Âm lịch. Sanh vào những tháng kể trên bạn sẽ gặp phải nhiều trường hợp lắc léo về yếu tố tình ái trong cuộc sống .

Source: https://mekoong.vn
Category: Phong Thủy