Văn khấn ngày vía Thần tài 2022 đầy đủ, chuẩn phong tục

Văn khấn ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng đầy đủ, chuẩn phong tục 0 Nam mô a di Đà Phật ! Nam mô a di Đà Phật ! Nam mô a di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy Thần tài vị tiền. Con kính lạy những ngài Thần linh, Thổ địa quản lý trong xứ này. Tín chủ con là ……………………………………… Ngụ tại ……………………………………………… Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và những thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con bảo mật an ninh khang thái, vạn sự tốt đẹp, nhà đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật !

Văn khấn ngày vía Thần tài 2022 số 2

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Kính lạy Quan đương niên hành khiển, Tề vương hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần. Kính lạy những Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị chúa thượng. Kính lạy Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, những phần hương linh khuất mặt khuất mày, những vị Tiền chủ Hậu chủ. Con tên là : … Năm sinh : … Cửa hàng tại địa chỉ : … Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Trước bàn thờ cúng chư vị Tôn thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn. Khấu xin Thành Hoàng địa phương, Ông Địa – Thần Tài chứng tỏ cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời hạn qua, cho chúng con kinh doanh thương mại kinh doanh lo toan việc làm tại nhà này xứ này. Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên. Tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị. Trước bàn thờ cúng chư vị Tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình. Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, việc làm ổn thoả. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hoà. Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán. Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức của con người được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công xuất sắc. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng. Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong những Ngài bỏ lỡ đại xá cho chúng con. Con xin Thành Hoàng địa phương, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, những phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái. Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật !

Bài văn khấn Thần tài hằng ngày

Văn khấn ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng đầy đủ, chuẩn phong tục 1 Lạy Thành Hoàng bản cảnh, ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, những phần hương linh khuất mặt khuất mày, những vị Tiền chủ Hậu chủ. Con tên là … niên canh …, …. tuổi. Ở tại ngôi gia, số … đường … Q. … tỉnh ( thành ) … Nước Ta quốc. Khấu xin Thành Hoàng địa phương, ông Địa – Thần Tài chứng tỏ cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được … ( lời khấn để xin điều gì đó ). Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ … ( hứa hẹn tạ lễ ).

Con xin Thành Hoàng bản địa, ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái.

Kính bái. ( Khấn xong, vái hay lạy ba cái. ) * tin tức trong bài chỉ mang tính tìm hiểu thêm

Source: https://mekoong.vn
Category: Phong Thủy