Xuất hóa đơn đầu ra quà tặng như thế nào ? Theo lao lý của Bộ Tài Chính, ngoài những trường hợp xuất hóa đơn cho những loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có thu tiền thì người bán cần phải lập hóa đơn so với cả những sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng. Kế toán tìm hiểu thêm bài viết sau để nắm được cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán chi tiết cụ thể .

1. Quy định về xuất hóa đơn đối với quà tặng

Theo Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015 / TT-BTC, người bán phải xuất hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, kể cả trong trường hợp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng để quảng cáo, làm hàng mẫu, hàng khuyến mại, hay để cho, biếu, tặng, trao đổi hoặc trả lương cho người lao động .

 

Đối với những trường hợp này, kế toán phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng tựa như những trường hợp bán hàng thông thường. Trên hóa đơn cần phải ghi rất đầy đủ những chỉ tiêu, tính thuế như so với hóa đơn xuất bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cho người mua .

Lập hóa đơn so với cả trường hợp sản phẩm & hàng hóa cho, biếu, tặng .

2. Hướng dẫn cách xuất hóa đơn đầu ra quà tặng

Theo pháp luật, trên hóa đơn so với hàng cho, biếu, tặng, doanh nghiệp lập khá đầy đủ những chỉ tiêu như thường thì, chú ý quan tâm 1 số ít điểm như sau :

 • Mục “Họ và tên người mua hàng”: Ghi tên người mua hàng hoặc người được tặng.
 • Mục tên đơn vị: Ghi tên đơn vị nhận hàng quà tặng. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là “Khách hàng không lấy hóa đơn”.
 • Mục mã số thuế và địa chỉ người mua hàng: Ghi thông tin của bên nhận hàng quà tặng.
 • Mục tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi tên hàng hóa quà tặng và ghi kèm theo: (Hàng cho biếu tặng không thu tiền).
 • Mục đơn vị tính và số lượng: Ghi như trường hợp hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.
 • Mục đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa là quà tặng.
 • Mục thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Ghi như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường.

Ví dụ đơn cử :

3. Cách kê khai đối với hàng hóa, dịch vụ là quà tặng

Cách kê khai đối với bên thực hiện cho biếu tặng

Kê khai đầu vào : Khi mua sản phẩm & hàng hóa về để làm quà tặng tặng thì được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào ( Căn cứ theo Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC ) .

Kê khai đầu ra : Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn cần biểu lộ rất đầy đủ những chỉ tiêu, tính thuế GTGT như so với những trường hợp thường thì. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tính tại thời gian phát sinh .

 

Cách kê khai đối với bên được nhận quà tặng

Kể cả trong trường hợp có hóa đơn, bên nhận hàng vẫn không được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào. Nguyên nhân là do bên nhận không phải thanh toán giao dịch tiền thuế GTGT nên chưa phân phối điều kiện kèm theo kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào theo lao lý tại Điều 14, Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC .

4. Cách hạch toán hàng cho biếu tặng

Trường hợp doanh nghiệp mua về thực thi tặng ngay cho người mua hoặc đối tác chiến lược bên ngoài doanh nghiệp, chưa nhập kho thì hạch toán như sau :

 • Nợ TK 641.
 • Nợ TK 133
 • Có TK: 111, 112, 331
 • Có TK 3331.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng về, nhập kho sau đó mới thực thi tặng thì hạch toán như sau :

 • Nợ TK 641.
 • Có TK: 152, 153, 156
 • Có TK 3331.

Lưu ý: Thuế GTGT của hàng hóa là quà tặng mà doanh nghiệp sử dụng để biếu, tặng phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Đối với bên nhận, triển khai hạch toán hàng được tặng như sau :

 • Nợ TK 156, 142, 642.
 • Có TK 711.

Vì bên nhận không phải trả tiền nên sẽ không được khấu trừ thuế GTGT theo Công văn 633 / TCT-CS ngày 13/2/2015 của Tổng cục Thuế gửi Chi phục Thuế TP. Hải Phòng .

Trên đây là hướng dẫn cách xuất hóa đơn đầu ra quà tặng và kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng. Kế toán chú ý quan tâm : Các trường hợp xuất sản phẩm & hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đều phải xuất hóa đơn theo đúng lao lý. Ngoài ra, kế toán cần chú ý quan tâm 1 số ít chỉ tiêu khi viết hóa đơn để bảo vệ đúng pháp luật .

Để được tư vấn hóa đơn điện tử VNPT và nhận báo giá hóa đơn điện tử VNPT miễn phí, chi tiết cụ thể, Quý Khách có thể liên hệ

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – HƯNG YÊN

 • Địa chỉ : Số 103 đường Bãi Sậy – Quang Trung – Hưng Yên
 • Tel : 02213 56 8989

Nguồn: Internet

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ