Nhận hàng mua phát hiện hàng bị lỗi, kém chất lượng, không đúng quy cách nên phải xuất trả lại người bán toàn bộ hay một phần hàng hóa thì xử lý như nào? Có phải lập hóa đơn không? là vẫn đề mà người bán quan tâm. Đặc biệt vấn đề này còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc kê khai thuế của bên bán. Trong phạm vi bài viết này, iHOADON sẽ hướng dẫn các các kế toán và doanh nghiệp cách xuất hóa đơn trả lại hàng đã mua cho người bán.

Xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán

1. Quy định tương quan đến lập hóa đơn hàng bán trả lại

Căn cứ theo khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài Chính pháp luật hướng dẫn lập hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ so với một số ít trường hợp :
– “ Tổ chức, cá thể khi mua sản phẩm & hàng hóa và người bán đã xuất hóa đơn, người mua cũng đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện sản phẩm & hàng hóa có lỗi không đúng quy cách, chất lượng và trả lại hàng loạt hay một phần sản phẩm & hàng hóa, thì khi xuất hàng trả lại cho người bán, đơn vị chức năng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ sản phẩm & hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT ( nếu có ) ”
– “ Trường hợp người mua là đối tượng người dùng không có hóa đơn, khi trả lại sản phẩm & hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi những loại sản phẩm & hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng ( số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn ), nguyên do trả hàng và bên bán lập biên bản tịch thu hóa đơn đã lập. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn bán hàng để làm địa thế căn cứ kiểm soát và điều chỉnh kê khai doanh thu bán, thuế GTGT của bên bán ” .
Căn cứ theo pháp luật nêu trên, sẽ có 2 trường hợp đơn cử như sau :

Trường hợp 1 :

 Nếu bên mua hàng là đối tượng không có hóa đơn (người mua là cá nhân)

– Đối với trường hợp trả lại hàng loạt sản phẩm & hàng hóa :
+ Khi trả lại hành hóa, hai bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng ( số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn ), nguyên do trả hàng và bên bán tịch thu hóa đơn đã lập .
– Đối với trường hợp trả lại một phần sản phẩm & hàng hóa :
+ Sau khi lập biên bản tịch thu hóa đơn khởi đầu và nhận số hàng bị trả lại, bên bán triển khai xuất hóa đơn mới cho số hàng mà trong thực tiễn người mua gật đầu mua .

Trường hợp 2 : Nếu bên mua hàng là đối tượng người dùng hoàn toàn có thể xuất hóa đơn ( người mua là tổ chức triển khai, doanh nghiệp ) :

– Khi trả lại hàng, hai bên cần phải lập biên bản trả lại hàng ( ghi rõ số lượng, giá trị hàng trả lại ) và người mua phải viết hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ số lượng, đơn giá, thành tiền và nguyên do hàng trả lại
Ví dụ : Ngày 25/03/2021 công ty CP công nghệ tiên tiến tin học EFY Nước Ta có mua 05 chiếc máy in Canon trị giá 2.000.000 VNĐ / chiếc của công ty ABC, đến ngày 05/04/2021 thì công ty EFY phát hiện ra bị lỗi, công ty EFY triển khai trả hàng cho công ty ABC .
Công ty EFY thực thi xuất hóa đơn như sau :

Xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Hóa đơn trả lại hàng

2. Cách giải quyết và xử lý hóa đơn bị tịch thu ( người bán tịch thu hóa đơn do hàng bị trả lại )

Xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Xử lý hóa đơn bị tịch thu
Theo nội dung pháp luật tại Khoản 2 Điều 20 của thông tư 39/2014 / TT-BTC, giải quyết và xử lý hóa đơn đã lập do người mua trả lại sản phẩm & hàng hóa như sau :
– Trường hợp hóa đơn đã nhưng chưa giao cho người mua, phát hiện hóa đơn lập sai ( do sản phẩm & hàng hóa xuất bán bị trả lại ), người bán gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai .
– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó có sai sót ( do sản phẩm & hàng hóa xuất bán bị trả lại ) thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ kiểm soát và điều chỉnh ( tăng, giám ) số lượng sản phẩm & hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng …, tiền thuế giá trị ngày càng tăng cho hóa đơn số …, ký hiệu … Căn cứ vào hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người mua kê khai kiểm soát và điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào. Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm ( – ) .

3. Hướng dẫn kê khai thuế so với sản phẩm & hàng hóa bị trả lại

Căn cứ theo hóa đơn trả lại hàng cho người bán hoặc hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, bên bán triển khai kê khai kiểm soát và điều chỉnh doanh thu bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua kiểm soát và điều chỉnh doanh thu mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn phát sinh kiểm soát và điều chỉnh
Bên bán ( bên bị trả sản phẩm & hàng hóa ) : trừ vào những chỉ tiêu sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra theo mức thuế suất ở những chỉ tiêu [ 29 ] đến [ 33 ] tương ứng với giá trị của hóa đơn trả lại
Bên mua ( bên trả lại sản phẩm & hàng hóa ) : trừ vào những chỉ tiêu mua vào ở những chỉ tiêu [ 23 ] đến [ 25 ] tương ứng với giá trị của hóa đơn trả lại

Ví dụ: Ngày 25/03/2021, Công ty ABC bán 01 cái máy in cho Công ty EFY Việt Nam và xuất hóa đơn số 0000515, ký hiêu CG/18P, đơn giá 8.000.000 vnđ/cái, thuế suất GTGT 10% là 800.000 vnđ. Và hai bên đã kê khai thuế vào quý 01/2021

Nhưng đến ngày 10/04/2021 Công ty EFY Nước Ta xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty ABC vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000123, ký hiệu TD / 17P với đơn giá 8.000.000 vnđ / cái, thuế suất GTGT 10 % là 800.000 vnđ .

Cách xử lý:

* * Kê khai hóa đơn trả lại hàng vào kỳ hiện tại là quý 02/2021
– Nếu trong kỳ phát sinh 1 hóa đơn :
+ Bên bán ( Công ty ABC ) : kê khai âm vào chỉ tiêu [ 32 ] là – 8.000.000 vnđ, chỉ tiêu [ 33 ] là – 800.000 vnđ
+ Bên mua ( Công ty EFY Nước Ta ) : kê khai âm vào chỉ tiêu [ 23 ] là – 8.000.000 vnđ, chỉ tiêu [ 24 ], [ 25 ] là – 800.000 vnđ
– Trường hợp nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn, thì lấy tổng số liệu kê khai trừ đi giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT tương ứng với hóa đơn trả lại hàng
+ Bên bán ( Công ty ABC ) : phát sinh thêm 02 tờ hóa đơn đầu ra với tổng giá trị là 30.000.000 vnđ, thuế Hóa Đơn đỏ VAT là 3.000.000 vnđ thì :

+ Bên mua ( Công ty EFY Nước Ta ) : phát sinh thêm 03 tờ hóa đơn nguồn vào với tổng giá trị là 40.000.000 vnd, thuế Hóa Đơn đỏ VAT là 4.000.000 vnđ thì :

  • Tại chỉ tiêu [ 23 ] : 40.000.000 – 8.000.000 = 32.000.000

  • Tại chỉ tiêu [ 24 ] : 4.000.000 – 800.000 = 3.200.000

  • Tại chỉ tiêu [ 25 ] : 4.000.000 – 800.000 = 3.200.000

Như vậy, qua bài viết này chắc rằng những bạn đã nắm được cách giải quyết và xử lý, cách lập hóa đơn trả lại hàng cho người bán khi sản phẩm & hàng hóa bị lỗi, kém chất lượng, không đúng quy cách. Từ đó tránh được những sai phạm không đáng có trong việc kê khai hóa đơn .

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON TẠI ĐÂY

✅ iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn không lấy phí :

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: Ms. Hằng: 0912 656 142/ Mr. Vinh: 0982 124 619

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: Ms Thơ: 0911 876 900/ Ms. Thùy: 0911 876 899

 

iHOADON chuyên viên hạng sang về hóa đơn điện tử

TrangPTH

Source: https://mekoong.vn
Category: Dịch Vụ